Giới thiệu

Trường THCS Phương Định được thành lập từ 01/07/2019 trên cơ sở sát nhập trường THCS Trực Phương và trường THCS Trực Định.

Hiệu trưởng: Thầy Vũ Văn Lăng

Các phó hiệu trưởng:

1. Thầy Đinh Văn Thuần

2. Cô Vũ Thị Thu Huyền

3. Thầy Vũ Văn Kha